Η προετοιμασία των σπουδαστών μας για την απόκτηση πιστοποιητικών (αναγνωρισμένων στην Ελλάδα και παγκόσμια) γίνεται με την υποστήριξη τόσο της EUROPALSO για τα πτυχία Ξένων Γλωσσών, όσο και των MemoLearningCenters Computer Education για τα πτυχία Πληροφορικής.
 
 
 
Αγγλικά
 

Αγγλικά

 
 
 
 
Γαλλικά

Γαλλικά

 
 • Delf (A1, A2, B1, B2)
 • Dalf (C1, C2)
 • Sorbonne
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Γερμανικά
 

Γερμανικά

 
 • Zertifikat B1
 • Mittelstufe B2
 • Kleines Deutsches Sprachdiplom (C1)
 • Großes Deutsches Sprachdiplom (C2)
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
 
 
Ισπανικά
 

Ισπανικά

 
 • A1, A2, B1, B2, C1, C2
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Ιταλικά
 

Ιταλικά

 
 • Plida (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
 • Celi (1, 2, 3, 4, 5)
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Αραβικά
 

Αραβικά

 
Κρατικά Πιστοποιητικά

 
 
 
 
 
Νορβηγικά
 

Νορβηγικά

 
 • A1, A2, B1, B2, C1, C2
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Ρωσικά
 

Ρωσικά

 
 • A1, A2, B1, B2
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Σουηδικά
 

Σουηδικά

 
 • Α2, Β1, Β2 Swedex
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
 
 
 
Τουρκικά
 
 

Τουρκικά

 
 • Temel (Βασικό επίπεδο)
 • Orta (Μεσαίο επίπεδο)
 • Yüksek (Υψηλό επίπεδο)
 • Κρατικά Πιστοποιητικά
 
 
 
Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Πληροφορική

 
Πιστοποιήσεις αναγνωρισμένες από ΑΣΕΠ